fbpx

BAKGRUND OCH SYFTE

Efter att ha hjälpt över 3 000 personer att klara av isoleringen under coronapandemin, gick grundaren för Facebookgruppen ”Grannar hjälper grannar” vidare och skapade föreningen Starka Händer. Syftet är att fler ska få hjälp – och fler ska integreras. Grundaren Mohamad Allatif vill att föreningen ska nå ut till hela Sverige.

När coronapandemin inträffade var många tvungna att isolera sig; både de som tillhörde en riskgrupp och dom som faktiskt blev sjuka. Det bidrog till att samhället var  tvunget att snabbt ställa om, ställa upp och bistå med det allra nödvändigaste. Facebookgruppen ”Grannar hjälper grannar” bildades i mars 2020, när pandemin slog till som värst. Initiativtagarna till gruppen var makarna Noor Malek och Mohamad Allatif som själva var nyinflyttade i Strängnäs.

Tillsammans med ett stort gäng fantastiska volontärer kunde gruppen under det första året hjälpa över 3 000 människor med allt från att handla mat, hämta paket och gå på apoteket, till att rasta hundar eller bara finnas där för ett samtal mitt i ensamheten. Framgångarna ledde till att Mohamad 2020 startade den ideella föreningen Starka Händer. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och samarbetar med föreningar, företag och myndigheter. Förutom att hjälpa människor så är integration det viktigaste syftet.

– Vi ska bygga broar mellan svenskar och människor från andra länder och stötta med språk, kultur, traditioner, regler, lagar – allt man kan behöva kunskap om för att integreras snabbare i samhället, säger Mohamad. Det gäller såväl nyinflyttade som dem som bott här i många år.

VÅRT FOKUS

Starka Händer har som ändamål att bedriva ideell brobyggande verksamhet mellan svenskar och nyanlända från andra länder i syfte att främja integration i samhället. I ett långsiktigt hållbart samhälle har integrationen stor betydelse, därför fokuserar vi på följande tre områden: snabbare integration, bryta utanförskap och hjälpa alla behövande – oavsett kultur, religion och etnicitet.

Att bidra till en snabbare integration för nyanlända i kommunen, som också främjar kommunens utveckling när allas kunskap kan tas tillvara. Föreningen kommer att föra dialog med kommuner, myndigheter och andra organisationer i syfte att bidra till samhällsutvecklingen som leder till en smidigare etablering i våra kommuner.

Detta är ett initiativ om utveckling, integration och samhällsutveckling för att bryta isolering och utanförskap hos människor i alla samhällsgrupper. Det är viktigt att komma ihåg att fokus inte bara är integration av nyanlända, utan omfattar även andra som hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap eller inte har nått sin fulla potential.

Det finns många tillfällen då äldre och rörelehindrade kan behöva hjälp med inköp. Värmebölja, snö, halka och storm kan också orsaka skador och sjukdomar som gör att man inte kan gå ut. Vi ska hjälpa varandra oavsett kultur, religion och etniskt ursprung. Att ha flerspråkighet i föreningen underlättar kommunikationen och möjligheten att hjälpa.

VÅRT VISION

Vår vision är ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra. Starka Händer skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. Brobyggande är ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.

Genom att skapa vänskapsrelationer på individ- och familjenivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut. Starka Händers värdegrund kännetecknas av fyra kärnvärden eller vägledande principer. Dessa ska genomsyra hela verksamheten, vara vägledande för organisationens utveckling och tjäna som riktlinjer i det dagliga arbetet. Våra kärnvärden är ömsesidighet, lösningsfokus, öppenhet och långsiktighet.

Ömsesidighet

Starka Händer anser att brobyggande verksamhet mellan svenskar och nyanlända från andra länder i syfte att främja integration och demokratisk utveckling. Vi ser på social integration som en tvåvägsprocess som bygger på ett ömsesidigt utbyte där man lär sig av varandra.

Öppenhet

Starka Händer anser att brobyggande verksamhet mellan svenskar och nyanlända från andra länder i syfte att främja integration och demokratisk utveckling. Vi ser på social integration som en tvåvägsprocess som bygger på ett ömsesidigt utbyte där man lär sig av varandra.

Lösningsfokus

Starka Händer erkänner de problem som finns i samhället men väljer att fokusera på lösningarna. Istället för att fastna i diskussioner kring de utmaningar som finns lägger vi vår kraft på att utveckla lösningar som kan förebygga nya problem. Vi tror på att lyfta fram de goda exemplen.

Långsiktighet

Starka Händer har en vision om ett inkluderande samhälle. För att nå det krävs det långsiktiga lösningar. Vi vet att samhällsförändringar tar tid och kräver uthållighet. Detta präglar vårt arbete med såväl deltagare som samarbetspartners.

VÅRA GRUNDARE

Mohamad Allatif

Mohamad Allatif, är f.d. pilot och numera affärsman med ett gediget CV från flera positioner i näringslivet. Har affärsmannaskapet och kontakterna som krävs för affärsutveckling. Han har över 15 års erfarenhet från ledarskapsroller inom affärsutveckling, managementkonsulting och försäljning inom olika branscher som medicinteknik, distribution, telekom och offentlig sektor.

Mohamad har deltagit i flera projekt och initiativ kring demokratiutveckling, kultur, utbildning och samhällets utveckling. För närvarande arbetar Mohamad aktivt med kommunen och flera föreningar, och har på kort tid skapat sig ett stort nätverk.

mohamad@starkahander.se

Noor Malek

Noor är utbildad tandläkare med 15 års erfarenhet från Syrien, Saudi-Arabien och Egypten med en tandläkarlicens som är giltig i många länder däribland USA. Noor har alltid ställt upp vid kriser och katastrofer som en självklar del av hennes utbildning, eftersom hon är tandläkare och har utbildning i internationell katastrofmedicin.

Noor har också arbetat med mottagande av nyanlända. Hon har bland annat deltagit i flera projekt och initiativ kring jämställdhet, kultur, utbildning och samhällsutveckling.

Maria Hörnqvist

Maria är utbildad undersköterska och skötare samt instruktör.

Har jobbat på operationsavdelning och akutmottagning ,samt ett flertal år inom psykiatri med tvångsvård inom psykos vården. Maria har 23 år inom försvarsmakten som frivillig sjukvårdare i marinen. Placerad på båt och tillhörde Berga örlogsflottilj ,AMF1. Även hunnit med som sjukvårdare på insatskompani i hemvärnet och innehar jägarexamen.
Maria är utbildad HLR/D-HLRinstruktör sedan 2008 och även certifierad instruktör i Civilförsvarsförbundet där utbildas det i krisberedskap, första hjälpen och hon har också engagerat sig sen mitten på 90-talet och tävlat i första hjälpen bla i SM.
Maria har både planerat och sminkat på flera olika sjukvårdsuppdrag för Svenska försvarsmakten, röda korset,hemvärnet,
sjöräddning,
kustbevakning och
traumakirurger på sjukhus och för SVT och TV4.

maria@starkahander.se

Scroll to Top